+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: 1 ... 8 9 [10]
91
Agenda / Agendo / Kvinpetalo: Kurso pri tradukarto en 16-20 aprilo 2018
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 08 Marto 2018, 08:15:41 atm »
Kie okazos la kurso? en kulturcentro Kvinpetalo en Bouresse (en Puatuo (je trideko da kilometroj de Poitiers), Francio.
Kiam? de la 16a ĝis la 20a de aprilo.
Kiu gvidos? Brian Moon, vicprezidanto de la Akademio.
Jen li skribas :

Por iuj tradukado estas ĝena neceso en plurlingva medio, por aliaj ĝi estas ŝatata lingva ludo. Ni ĉiuj devas pli-malpli ofte traduki. Sed bona regado de lingvoj kaj bona kapablo traduki ne ĉiam kuniras: por bone traduki ne sufiĉas regi la koncernatajn lingvojn: necesas ankaŭ kono pri la priskribitaj aferoj kaj antaŭ ĉio ekzercado.
Ĝuste ekzercadon ni proponas en tiu ĉi staĝo, dum kiu ni okupiĝos ne pri teorio sed pri praktiko, kun tekstoj de diversaj specoj (ekzemple literaturo, gazetaraj informoj, vikipediaj artikoloj, turismaj informoj). La celo estas ne nur produkti bonajn tradukojn, sed ankaŭ plibonigi la lingvan nivelon en Esperanto, ĉar analizi tradukproblemojn povas konduki ankaŭ al lingvolecionoj.
Partoprenantoj de diversaj lingvoniveloj estos do bonvenaj. La kurso taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la traduka parto de la ekzameno pri supera lernado de Franca Esperanto-Instituto.
Temos esence pri tradukado el la franca al Esperanto, sed partoprenantoj kun aliaj gepatraj lingvoj estos bonvenaj, ĉar oni povos labori interalie pri tekstoj jam ekzistantaj en pli ol unu lingvo.

Pri konkretaj kondiĉoj,  vidu ĉe KVINPETALO Esperanto-Centro, http://www.kvinpetalo.org/
Akceptejo kaj poŝta adreso: 4 rue du Bureau FR-86410 BOURESSE                           
Retadreso: informoj@kvinpetalo.org
Telefono : (+) 33 (0) 549 034 314
92
Demandoj pri la forumo / Vragen over het forum / Re: Gebruik van dit forum
« Lasta afiŝo de PaulP je 06 Marto 2018, 17:16:18 ptm »
Ter info: Berichten van de Vlaamse Esperantobond bereiken via Facebook gemiddeld tussen 70 en 90 lezers, via Twitter een 50-tal. Dit bericht is vandaag 40 maal gelezen. Ik denk dat we dus alle kanalen moeten benutten. Ze hebben alle hun publiek.
94

 Dr. Réginald MOREELS: “20 vragen rond migratie” - met als medespreker Hamid HISARI - vrijdag 9 maart 2018 in de Hazegraskapel - Rachel Lancsweertplein - OOSTENDE - Welkom vanaf 16 uur; Voordracht 16u30 - Toegang gratis.
Op vrijdag 9 maart organiseert LA KONKO (De Schelp), de Oostendse afdeling van de Vlaamse Esperantobond, een spreekbeurt met Dokter Reginald Moreels in de Hazegraskapel in Oostende. Dit in samenwerking met verscheidene Oostendse verenigingen die werken met mensen met een migratieachtergrond.


Deze conferentie kadert met het Talenfestival, eveneens een initiatief van La Konko, dat zal plaats hebben op 28 april in het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Oostende. Het gaat daarbij vooral over de talen van migranten woonachtig in Oostende.


Heel logisch gaat de spreekbeurt van Dr. Moreels, voor het ogenblik nog op missie in Beni – Congo, dan ook over migratie. De exposé “20 vragen rond migratie” zal objectief zijn en gebaseerd op wetenschappelijke info en op data van een groot aantal nationale, regionale en mondiale bronnen. Ook met de meest recente gegevens van de Oostendse regio: aantal erkende asielzoekers, geschat aantal mensen zonder papieren, transitmigranten, EU bewoners… Maar ook ethiek van de gastvrijheid, minimale tolerantie komen aan bod.


Een meerwaarde voor het publiek zal ook de inbreng zijn van Hamid Hisari, met zijn kijk op en rijke ervaring met migranten bij het CAW en bij Dokters van de Wereld. Hij was vroeger ook werkzaam rond de problematiek met transmigranten, wat nu weer een terugkomend onderwerp is.
Deze voordracht richt zich naar iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema. Interactieve reacties uit de zaal zullen mogelijk zijn en er kunnen vragen worden gesteld.
95

Katalogado


Fine de la jaro en Hispanio denove estis lanĉita la diskuto pri komuna katalogo por Esperanto-
bibliotekoj (de kiu la Fondaĵo antaŭ multaj jaroj estis kuniniciatinto). Nun ŝajnas esti reala ŝanco ke
[size=78%]dum la somero de 2018 oni prezentos konkretan projekton. Tamen la Fondaĵo ne plu havas la[/size]
rimedojn por aktive kontribui al tio. Nove alvenintaj libroj daŭre estas registritaj en Access-katalogo.
Post nova alvoko kolego el Limburgo (orienta Belgio) prezentis sin por kontrui datumbazon en kiu
estu registrataj la ne-libroj kaj ne-revuoj. Fine de decembro la unuaj afiŝoj estis registritaj en la nova,
ankoraŭ finpretigota, datumbazo.


Ĉefaj plenumitaj taskoj dum 2017


 Post la reordigo de la kongresdokumentoj (2015-2016) dum 2017 okazis la reordigo de la
turismaj informiloj. La tasko ne estas finita; i.a. necesas forigi la troajn duoblaĵojn.
 La registrado de la donacoj ricevitaj en 2016 estas preta. Dum 2017 ne estis menciindaj
donacoj. Iom post iom la duoblaj ekzempleroj estas metitaj aparte. La duoblaĵoj estas
ofertitaj al interesitoj, sed mankas kandidatoj. La Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
(kvazaŭ la nacia biblioteko de Flandrio, http://www.consciencebibliotheek.be) transprenis
dekon da ekzempleroj.
 La afiŝokolekto (nun pli ol 300 eroj) dum la lastaj jaroj konsiderinde kreskis. La afiŝoj estas
reordigitaj kaj pretaj por registrado.


Servoj

Ankaŭ dum 2017 regule alvenis informpetoj el en- kaj eksterlando. La ĉefa parto de la esploroj rilatis
al libro pri la historio de Esperanto en Indonezio, kiu aperu komence de 2008. La revuo-kolekto de la
Fondaĵo por tio estis riĉa informfonto.


Personaro


Hugo Rau pro sanproblemoj dum la tuta jaro ne povis veni al Kortrijk; ankaŭ dum 2018 li malmulte
aktivos. Lia studo pri la Esperanto-grupoj en Flandrio inter la du mondmilitoj ne estis finpretigita. Liaj
notoj estas je dispono de eventuala alia persono kiu pretas daŭrigi la laboron. La nun pli bone
konsultebla afiŝokolekto (kun kelkdekaj ekzempleroj el tiuj periodo) povas esti helpo.


Roland Rotsaert
https://sites.google.com/site/esperantokortrijk/
96
Familia vivo / Forpasis brusela esperantistino Jeanne Pirot
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 01 Marto 2018, 21:08:21 ptm »


Fabienne BOUVY anoncas la forpason de ŝia patrino Jeanne PIROT je la 28a de februro 2018. Ŝi estis 84-jara. Esperanto estis tre grava en ŝia vivo, ŝi eĉ tie renkontis Raymond LECAT (forpasinta antaŭ 10 jaroj), kun kiu ŝi loĝis dum 13 jaroj en Egiptujo. Ambaŭ estis tre agemaj en la brusela grupo en la 1990aj jaroj.

Relegia diservo okazos sabaton la 3an de Marto 2018 je la 10a,
en la Preĝejo de la « Sainte Famille », place de la Sainte Famille à Woluwé Saint-Lambert.

Se vi volas kontakti Fabienne BOUVY, jen ŝia retpoŝadreso : fabienne.bouvy(ĉe)gmail..com
97
Demandoj pri la forumo / Vragen over het forum / Gebruik van dit forum
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 28 Februaro 2018, 19:14:01 ptm »

Het Esperanto-Forum werd in 2009 opgericht met de bedoeling snel en eenvoudig informatie te kunnen verspreiden onder de leden van de Vlaamse Esperantobond. Bijkomende mogelijkheden waren het bijhouden van een activiteitenkalender en het discussiëren over actuele onderwerpen.


Na negen jaar blijkt dat de doelstellingen slechts gedeeltelijk bereikt werden. Alleen de kalender functioneert redelijk goed, omdat er maandelijks een herinnering rondgestuurd wordt. Nieuws wordt nog altijd weinig gecoördineerd aan veel mailadressen rondgestuurd, met als gevolg dat geïnteresseerden over een nieuwsfeit soms meerdere keren geïnformeerd worden, maar soms ook helemaal niet. Voor zinvolle discussies is de doelgroep wellicht te klein en valt het forum tussen twee stoelen: een deel van de Vlaamse esperantisten geeft de voorkeur aan de traditionele mail en discussielijsten, en een ander deel communiceert via Facebook en vergelijkbare kanalen.


Toch blijkt het forum meer gebruikers te hebben dan op het eerste zicht gedacht wordt: tussen 2011 en 2015 waren er jaarlijks ongeveer 500.000 paginaweergaven (pageviews), of ongeveer 1500 per dag. 20 tot 25 % kwam van zoekmachines. In 2016 was er om technische redenen (verandering van server) een forse daling maar in 2017 steeg het aantal pageviews opnieuw van ongeveer 25.000 per maand in de eerste jaarhelft en tot 40.000 in de tweede jaarhelft. Als de trend zich doorzet zou het half miljoen in 2018 zeker moeten gehaald worden.


Deze hoge totaalcijfers contrasteren met het aantal raadplegingen van nieuwe berichten, die een week na plaatsing meestal nog maar enkele tientallen keren gelezen werden. Voor het opvallend verschil tussen beide cijfers is er (nog) geen verklaring.


Er waren in februari 2018 108 leden, maar hooguit enkele tientallen leveren een actieve bijdrage.

98
Agenda / Agendo / La sukcesa rusa transsiberia relvojo
« Lasta afiŝo de laprogreso je 28 Februaro 2018, 16:22:02 ptm »
Je la 20.00a horo, Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge, prelegos Vladimir Ronin pri la sukcesa rusa transsiberia relvojo.
99
Agenda / Agendo / La orienta filozofio de profesoro Libbrecht
« Lasta afiŝo de laprogreso je 28 Februaro 2018, 16:15:34 ptm »
 Je la 20.00a horo en Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge, Hugo Durinck prelegos pri "La orienta filozofio" de profesoro Libbrecht. Kun interparolo poste.
100
Agenda / Agendo / Prelego
« Lasta afiŝo de ivo je 24 Februaro 2018, 18:15:34 ptm »
“Fabelaj mondoj” - aŭtora projekto de Anna Striganova kaj Dima Ŝevĉenko, kiu konsistas el libroj, bildoj kaj pupoj, kreitaj de aŭtoroj. Projekto celas montri kulturan valoron kaj filozofian belecon de fabelo, la plej antikva literatura ĝenro en historio de la homaro, ĝenro, kiu dank' al sia sincera facileco povas esti simbola lingvo, komprenebla por ajna homo sendepende de lia nacieco, kulturo kaj aĝo.
Paĝoj: 1 ... 8 9 [10]