ฤœenerale / Algemeen > Nederlandse discussiegroep

Esperanto om meertaligheid te bevorderen

(1/1)

Herman Deceuninck:
Vanaf 2020 hebben EU-landen en andere landen bruikbaar materiaal (informatie in meer dan 20 talen) waarmee elke basisschool het lespakket "Opstap naar meertaligheid" kan uitproberen, zelfs zonder te beschikken over leraren Esperanto. Info: https://lernu.net/nl/instruado 

flandra kampulo:
Eigenlijk zou zoiets ingeschreven moeten worden in de eindtermen voor het Vlaams onderwijs. Of is dat al het geval?

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio