Flandra Esperanto-ligo / Vlaamse Esperantobond > FEL / VEB

Misio

(1/4) > >>

Valentinus:
Je reactie:"indien je wilt dat er meer belangstelling is van de franstaligen, begin er dan aan", is terecht Toch is het complexer. Je wil niet alleen handelen  de kennis ontbreekt(teveel angst om een ongeleid projectiel te worden) en vooral er is de leegte aan beide zijden. Je weet niet wie interesse heeft en wie beslissingsbevoegdheid. Tijdens de laatste bestuursvergadering van FEL werd gevragd een brainstorming te doen over FEL. Ik haal hier enkele zaken aan die ik heb binnen gestuurd en die toch op het thema betrekking hebben. Voor mij is communicatie in de brede zin de kern. Als eerste komt dan in ons land de communicatie met de franstaligen Is FEL nodig?Wat is het doel en het nut van FEL? Beantwoord Fel nog aan de huidige omstandigheden? De opdracht “disvastigi la lingvon” komt erg vaag over. Indien dit alleen het doel is, zijn Belgische of Europese verenigingen misschien efficiënter zijn.
 Indien het doel is de samenwerking tussen de lokale clubs te bevorderen dan moet dat gezegd worden. Een van de doelstellingen is waarschijnlijk een organisatie te zijn die toelaat subsidies te krijgen. Degenen die deze subsidies toekennen moeten dit kunnen verrechtvaardigen. Meestal wordt geld aan verenigingen gegeven omdat ze de cohesie tussen mensen zou bevorderen. Besturen gaat gemakkelijker wanneer de mensen niet tegenover elkaar staan maar min of meer dezelfde mening hebben over dezelfde zaken. Het Vlaams Nationalisme heeft geleid tot de opsplitsing in gemeenschappen en gewesten. Het is onwaarschijnlijk dat de Vlaamse gemeenschap subsidies verleent om tot een betere communicatie met franstaligen te komen.
 Stappen in het beleid Uitgaande van dat gegeven meen ik dat het belangrijk is de positie van FEL opnieuw te bepalen in de deze wereld met gemeenschappen en gewesten. Een missie is nodig. Deze missie moet meer zijn dan “disvastigi” en ook het “kial” en “kiel” bevatten. Een goed geschreven missie is een half DIN A4 blad. Samen met logo moet ze zoveel mogelijk zichtbaar worden om de identiteit van de vereniging kenbaar te maken.
Is het verspreiden van de taal niet wat weinig. Had Zamenhof zelf niet een wat bredere visieĉ Een betere communicatie tussen mensen met verschillende talen. Dit houdt een bredere opdracht in. Ook andere vormen om de communicatie te bevorderen vallen daaronder: pictogrammen, een universele gebarentaal, gebruik van informatica, ,,,, Indien de doelstelling van FEL breder wordt, dan is er ook meer reden voor financiële ondersteuning. Niet alleen van het Vlaamse Gewest maar ook van de Boudewijnstichting of Europa. Het vragen naar geld bij dergelijke organisaties vraagt wel een goed uitgewerkt plan met doelstelling en methode.
 Rol van Esperanto-forumo Welk niveau men ook kiest, Vlaams, Belgisch of Europees, altijd zal het internet een belangrijke rol spelen. Het Esperanto-forum kan de basis vormen maar een samenwerking met Lernu, Edukado.net of andere organisaties moet overwogen worden. Indien men het doet moet de vraag goed voorbereid zijn met toelichting van het voordeel voor beide partijen.
Zover mijn losse ideeën. Ik ben mij goed bewust van de beperkingen. Noch op Vlaams, Belgisch of Europees vlak ken ik iemand tot wie men zich kan wenden om een dergelijk project - optimalisatie van communicatie - te steunen. Toch ligt daar de toekomst.
Valentinus

Roland Rotsaert:
(ĉu teknike eblas translokigi ĉi tiun kaj la antaŭan mesaĝon al nova temo 'misio', aŭ ĉu estas pli simple komenci novan temon?)

Dum la pasintsabata ĝenerala kunveno oni mallonge parolis pri la FEL-misio. Tiam mi pensis 'certe ieekzistas aktuala teksto kun la FEL-misio'. Efektive, la teksto estis antaŭ ĝies okuloj, sed neniu vidis ĝin... Estas parto de la konkludoj post la grupvizitoj de Marc Van den Bempt. ĝi estis diskonigita dum la ĝenerala kunveno en Leuven (25 februaro 2012), en Horizontaal (julio-aŭgusto 2012, p. 4) kaj Vertikale 44 (p. 32-33). Eble la teksto ne taŭgas, sed neniu reagis... Mi poste kopias la esperantan version.
 
Roland
--
Kio estas nia misio ?

En 1995 ni celis ĉenerale enkonduki Esperanton kiel solvon por la internacia lingvoproblemo. Nun ni pli emas prezenti la jamajn praktikajn avantaĵojn de Esperanto kaj disvastigi ĝian uzadon, do pli la praktiko ol la idealismo (kvankam idealismo kompreneble restas).
Eblas realigi tion laŭ du vojoj. La plej ŝatata estas disvastigi Esperanton en la mondon per lokaj rimedoj. Ni ekzemple informas studentojn (el aliaj provincoj, el aliaj landoj) kiuj loĝas en nia urbo pri Esperanto ; ni zorgas ke nia retpaĝo ankaŭ utilas por eksterlandanoj ; ni klopodu havi alilandajn kursanojn ; ni havu kontaktojn kun aliaj kontinentoj kaj kunlaboru en la realigo de kursoj kaj evoluprojektoj tie. Nia ĉefa celo estas Esperanto ; membronombro kaj kotizo ne tre gravas.
 
Alia vojo, ankaŭ grava, estas disvastigi Esperanton en la loka komunumo kaj regiono. Ekzemple, ni altiras lokajn kursanojn, ni prizorgas la rilatojn kun urbestraro kaj lokaj asocioj. Gravas la membronombro kaj la kotizoj kaj pro tio grupkunvenoj kaj komunikado inter la membroj estas bone prizorgataj.
 
Post sondado ĉe la grupoj evidentiĝis ke, se eble, ambaŭ vojoj estu sekvataj. eĉ se la unua vojo ricevas prioritaton, necesas havi minimuman lokan membrobazon. Finfine tamen gravas la preferoj de la lokaj volontuloj.

*****:
Alles kan maar het eeuwigdurende probleem is en blijft: "WIE DOET WAT?"

Mi neniam vere komprenas aŭ komprenis tiun demandon. ĉiam oni povas trovi volontulon. Mi luktis dum 20 jaroj en SAT kaj neniam povis plendi pri manko de helpo. Evidente oni devas demandi al homoj, oni preskaŭ devas ĉasi ilin.
Ek de januaro mi denove estos plentempa prezidanto de LVS en Antverpeno. Mi nun ne prenas plian taskon, sed diru post duonan jaron mi eble povas jesi pri demando al helpo.

Ni vidu
amike *****

Valentinus:
*****, vi diras:
ĉiam oni povas trovi volontulon.
Eble jes. Sed tio ne estas la bazo por sukseso. Mankas ofte "management" (gvidado): klaraj celoj, volo por suksesi, fiksi la decidpovo, definita laborgrupo, fiksi la tempolimitoj, raporti, korekti,  ....

Por la domo: mi pensas Roland pravas. La tempo helpos solvi tian problemon. La nuna domo kun plafonoj de 7 ne taugas. Cxu eblas fari de tia domo uzeblan lokon? Pri kia budgeto? Por kompari la ebleconojn oni bezonas ciferojn.

Pilgrimo:

--- Citaĵo de: Valentinus je 28 septembro 2012, 13:38:20 ptm ---Is FEL nodig? Wat is het doel en het nut van FEL? Beantwoord Fel nog aan de huidige omstandigheden? De opdracht “disvastigi la lingvon” komt erg vaag over. Indien dit alleen het doel is, zijn Belgische of Europese verenigingen misschien efficiënter zijn.

--- Fini citaĵon ---

Realistisch? Wat zou er gebeuren als FEL verdwijnt, het Esperantocentrum opgedoekt wordt en al het werk dat daar gedaan wordt weg valt? Weg libroservo, weg eldonejo, weg Monato, weg centraal contactpunt voor heel de wereld. Om dat van voor af aan weer op te bouwen, daar ga je twintig jaar aan bezig zijn. En eerlijk, zonder dat centrum zal er gewoon geen Monato, eldonejo en libroservo meer zijn want het werk dat daarin kruipt kan niet gedaan worden door louter vrijwilligers die zo af en toe eens bijeen komen. Daar is een permanente bemanning voor nodig.


--- Citaĵo ---Indien het doel is de samenwerking tussen de lokale clubs te bevorderen dan moet dat gezegd worden. Een van de doelstellingen is waarschijnlijk een organisatie te zijn die toelaat subsidies te krijgen.
--- Fini citaĵon ---

Het centrum is er, FEL heeft een ledenblad (twéé zelfs), een website, infrastructuur en een netwerk van contacten waar de meeste vzw's zelfs niet van durven dromen. Het bevorderen van de samenwerking tussen de clubs zou perfect kunnen met wat er nu is.


--- Citaĵo ---Degenen die deze subsidies toekennen moeten dit kunnen verrechtvaardigen. Meestal wordt geld aan verenigingen gegeven omdat ze de cohesie tussen mensen zou bevorderen. Besturen gaat gemakkelijker wanneer de mensen niet tegenover elkaar staan maar min of meer dezelfde mening hebben over dezelfde zaken.
--- Fini citaĵon ---


Als het over subsidies gaat, de enige reden waarom ze wegvallen is omdat er geen projecten georganiseerd worden. Taal en Cultuur is destijds doodgebloed. Dat had nochtans iets kunnen worden. Het had zelfs een website met geen misse naam: www.taalencultuur.net. Iets waar mee kon uitgepakt worden naar zowat heel de culturele sector.


--- Citaĵo ---Het Vlaams Nationalisme heeft geleid tot de opsplitsing in gemeenschappen en gewesten.

--- Fini citaĵon ---

Wat dat er mee te maken heeft ontgaat me maar dat is niet waar: de opsplitsing in gemeenschappen en gewesten is het gevolg van de Franstalige weigering om tweetaligheid te aanvaarden in Wallonië.


--- Citaĵo --- Het is onwaarschijnlijk dat de Vlaamse gemeenschap subsidies verleent om tot een betere communicatie met franstaligen te komen.

--- Fini citaĵon ---

Er gaan subsidies naar heel wat organisaties van 'interculturele' aard. Wat de Vlaamse Gemeenschap wel vraagt is dat voor de officiële administratie het Nederlands gebruikt wordt.

Navigado

[0] Fadenlisto

[#] Sekva paĝo

Plena versio