+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: [1] 2 3 ... 10
1

Ĉu vi vidas sencon en Vikipedio kaj volas verkadi ĝin, sed dume ne spertas pri ĝi? Venu al la trejnado kaj lernu pri fundamentoj de Vikipedia laboro kaj respondeca rapida tradukado. Post la trejnado vi kapablos memstare verkadi artikolojn por Vikipedio kaj iuj ĝiaj frataj projektoj tiel, ke ili restu kaj estu akceptataj de la komunumo kaj utilaj por legantoj.

La trejnado okazos tuj post Bjalistokaj Zamenhofaj tagoj. Vi povos veni iom pli frue por ĝui ankaŭ la aranĝon kaj la urbon.

Serio de trejnadoj
La trejnado en Bjalistoko estas la 1-a de la serio de 3 trejnadoj, kiuj okazos dum sekvaj monatoj. Ili okazos en Pollando, Slovakio kaj Francio – ĉiam dum 2 tagoj. Ni serĉas precipe tiujn trejnotojn, kiuj povas partopreni ĉiujn 3 trejnadojn.

Prezo – senpaga kun ebla repago!
La trejnado kaj la tuta projekto estas finance subtenita de la programo Erasmus+ de la Eŭropa komisiono. Danke al tiu ĉi subteno de Erasmus+ estas la trejnado senpaga. Se vin sendos nia partnera organizo, vi aldone havos pagitajn veturon, loĝadon kaj manĝadon. Dankon al Erasmus+!

Pli da informoj:
https://esperanto.wiki/evento/trejnado-pri-redaktado-kaj-tradukado-de-vikipedio-vipe-bjalistoko
2
Esperanto-literaturo kaj -muziko / Spektinda muzikalo
« Lasta afiŝo de PaulP je 27 novembro 2022, 10:30:43 atm »
Jen la plej nova (kaj tutunua?) muzikalo en Esperanto:
https://www.youtube.com/watch?v=FAu6vWQbdqg
Nepre spektu ĝin! Sed vi bezonos du horojn!
3
Diversaj / Diversen / Re: Detailbeschrijvingen van nieuwe foto's gezocht
« Lasta afiŝo de PaulP je 24 novembro 2022, 08:30:28 atm »
12_1957 Ora jubileo La Verda Stelo 19-20.1.1957 (detala raporto en Belga Esperantisto februaro). Foto genomen voor stadhuis. Tweede van rechts: Morris De Ketelaere.

In het midden, onder die oranje vlek: Maurice Jaumotte.
4 meer naar rechts, de man die met zijn rechterhand zijn hoed vasthoudt: René Balleux, 3 meer naar links, de grote dame: Marguerite Jaumotte-Loquet.

10_1954 Antaŭkongreso, koer Rubenshuis. Namen op keerzijde, slecht leesbaar, verwijzing cijfers onduidelijk.

Jules Verstraeten (de lange man onder de klimop), Henny de Ketelaere (onder die ronde zuil). Jaumotte prominent vooraan...


Helaas kan ik de nummers niet lezen waarnaar op de keerzijde verwezen wordt.
4
Kursoj / Cursussen / Kursoj pri lingvo kaj pri verkado
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 21 novembro 2022, 15:27:14 ptm »

Eble povus plibeligi viajn tagojn regula renkontiĝado kun afablaj gesamideanoj, dum lernado de kaj pri Esperanto. La fama Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando, proponas al esperantistoj de la tuta mondo du diversajn kursojn, gvidotajn vive en Interreto.

Kurso 1

Eraroj ne estas pekoj, sed… korektu ilin! Agrable kaj kuraĝe korektu ĉiajn malperfektaĵojn en via lingvouzo, sub gvido de sperta instruistino. Vi ricevos multe da helpo pri la individua uzado de la lingvo.

Kurso 2

Kurso por verkistoj, ĵurnalistoj, aŭtoroj de blogoj kaj aliaj interesiĝantoj. Iuj verkantoj de tekstoj alfrontas lingvajn malfacilaĵojn, videblajn i.a. en iuj retpaĝoj, en kiuj estas publikigitaj beletraj aŭ aliaj tekstoj. Tiaj malfacilaĵoj ne malofte ĝenas redaktadon, ili estas ankaŭ obstaklo en beletra kreado.

Jen tria okazigo de la sukcesa kurso el la pasintaj jaroj, destinita por verkantoj de diversaj tekstoj. La skribaj aktivaĵoj ampleksos leksikon, gramatikon, donos specialan atenton al sintakso kaj zorgado pri stilo. La programo respektos la individuan stilon de la partoprenantoj, okazos laboro pri ties disvolvado, krome, lernado per la stilo de modelaj verkintoj de la Esperanto-literaturo. La partoprenantojn surprizigos interesaj kaj tute nekutimaj ekzercoj. 5-monataj kursoj, kun lecionoj okazantaj 1-foje semajne.

La oficialaj konfirmiloj pri la partopreno enhavas, krom la konfirmo kaj blazono de la universitato, la markon de la prestiĝa, internacia EAQUALS-kvalito de la Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato, kio plialtigas ilian internacian prestiĝon.

Limdato por aliĝi:  27 novembro 2022 (aŭ poste, laŭ disponeblaj lokoj).

Pli da informoj pri la kursoj: https://bit.ly/37MIYye
Se, studinte ĉiujn informojn en la ĉi-supre indikita retpaĝo, vi decidis
ALIĜI, bv. skribi al: esperanto.instruado.jag.univ.pl(ĉe)gmail.com  (ni
publikigas la adreson de la kursoj en tia kontraŭ-spama formo).

Invitas vin kore

Maria Majerczak

Gvidantino de la Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato
5

Estimata s-ino, s-ro,


De la 6a ĝis la 12a de majo 2023 Flandra Esperanto-Ligo kaj BAFE (Belga Amikaro de Fervojistoj Esperantistaj) organizas la internacian IFEF-kongreson, la kongreson de la Internacia Federacio de Esperantistaj Fervojistoj.

Je tiu okazo ni volas montri al internacia publiko kion Flandrio povas proponi al la mondo kaj ne nur koncerne publikan transporton. Vi trovas ĝisdatajn informojn kaj aliĝilon en la retejo: https://www.ifef2023.net/


De la 12a ĝis la 15a de majo 2023 sekvas postkongreso en Valonio kun Charleroi kiel deirloko.


Ni kore invitas partopreni kaj tiel eklerni ion pri publika transporto kaj ĉefe renkonti alilandajn esperantistojn.

Papera versio de la aliĝilo de la IFEF-kongreso troveblas en la novembra numero de Horizon-taal. Reta versio de la aliĝilo troveblas en la retejo.

Notu ke BAFE-membroj por la kalendara jaro 2023 ricevos rabaton. Via membrokotizo eĉ kostas malpli ol la profito kiun vi akiras, estante BAFE-membro. Vi povas membriĝi en BAFE-n per transpago de la kotizo al konto BE85 6105 5937 1106 nome de BAFE - Margaretha Symoens.

La kotizo estas:

€ 10 por membreco kun elektronika revuo

€ 16 por membreco kun papera revuo

Ligilo al la (reta) aliĝilo por la postkongreso troveblas sub https://www.ifef2023.net/

Memortenu ke la unua aliĝperiodo (kun la plej malaltaj kotizoj) finiĝas fine de ĉi tiu jaro.


Koran bonvenon. Ĝis tiam?


Kristin Tytgat

Nome de LKK IFEF 2023

6
Diversaj / Diversen / Detailbeschrijvingen van nieuwe foto's gezocht
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 18 novembro 2022, 15:32:20 ptm »
Op https://drive.google.com/drive/folders/1zdtXgpzEPCf819F1EVfwdR0ElGN9pbT2?usp=share_link staat een reeks foto's (meestal Antwerpse) uit de jaren 1920-1950 die zopas aan de Vlaamse Esperantobond geschonken werd. Op dezelfde plaats staat ook een lijst met voorlopige beschrijvingen, maar die kunnen nog beter. Aanvullingen met namen, plaatsen, omstandigheden... zijn welkom.

Roland Rotsaert (roland.rotsaert@gmail.com)
7
Agenda / Agendo / Zamenhoffeest in Oostende 17 decembro
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 17 novembro 2022, 20:40:31 ptm »

Het Zamenhoffeest gaat dit jaar door in Oostende op 17 december in OC De Boeie, Kerkstraat 35 vanaf 12.15u. We beginnen met een aperitief aangeboden door La Konko. Voor de prijs van 27,00€ geniet je van een lekker buffet klaar gemaakt door onze chef on the move Jan Wydooghe.

De deelnameprijs is exclusief de dranken. Het buffet vindt plaats om 13u. Je kan inschrijven en betalen tot en met 1 december op rek.nr. BE27 0014 7012 9673

Details in de bijgevoegde nieuwsbrief en op https://eventaservo.org/e/zamfesto2022

Op dezelfde dag en plaats vindt ook de algemene vergadering van de Belgische Esperantofederatie (BEF) plaats; zie https://eventaservo.org/e/a25e11
8
LOKO : salono De Mussel, 2a etaĝo en la Centro De Boeie, Kerkstraat 35, 8400 OSTENDO, 10h30 ĝis 12h00.
 

 JEN LA TAGORDO :
 

 - Morala raporto pri BEF/UEA (Kristin)
- Financa raporto de BEF (Claude)
- Instigo/Kursoj (Yves)
- FEL (Nicky Janssen, Piet Glorieux)
- Vespo (raporto jam en ' Espéranto en Marche') (Jean Annet)
-  EBG (Bernard)
-  ILEI (Marc Cuffez)
-  Verdaj Skoltoj/Peko (Valer)
-  EEU kaj Akcelilo (Flory)

-  BAFE (Griet)
- IFEF (Kristin)     
 

Bonvolu informi ĉiujn interesatulojn. Ĉiuj estos bonvenaj.

 
 Por ĉiuj informoj  :

Prezidento : Kristin TYTGAT <kristin.tytgat(at)skynet.be>
Vicprezidento : Flory WITDOECKT  <Flory2(at)witdoeckt.be>
9
Gento / Prelego: Maria kaj Theo van Ryselberghe
« Lasta afiŝo de laprogreso je 31 oktobro 2022, 16:33:17 ptm »
Je la 20.00a horo Bernard Régis Larue prezentos 'Maria kaj Theo van Ryselberghe' en la klubejo de La Progreso.
10
Agenda / Agendo / 3a Virtuala Kongreso de Esperanto 24-27.11.2022
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 29 oktobro 2022, 11:21:11 atm »

De la 24-a ĝis la 27-a de novembro 2022 okazos la 3-a Virtuala Kongreso de Esperanto (organizata de UEA) + Retoso (la reta evento de TEJO). Teknike prizorgas E@I.

Membro de UEA povas senpage aliĝi ĝis la 18-a de novembro 2022. Aliĝu nun per https://vk.esperanto.net.

Ni kore invitas vin fariĝi Subtenanto de la evento (per donaco de 50 EUR aŭ supera, se tio eblas al vi). Eblas donaci dum aliĝo.

Ankaŭ helpu disvastigi la VK-n inter viaj konatuloj! La 3-a VK + Retoso estos la plej granda reta evento de la jaro! Pliajn detalojn legu ĉe https://uea.org/gk/1070

Informo je Eventa Servo: https://eventaservo.org/e/VK3
Paĝoj: [1] 2 3 ... 10