ฤœenerale / Algemeen > Alvokoj / Oproepen

Open oproep: de kunst van (ver)talen

(1/1)

Roland Rotsaert:
Welke rol spelen taal, (meer)taligheid en vertaling in de kunsten? Op zoek naar prikkelende en originele antwoorden op die vraag, lanceert FORUM+ het tijdschrift voor onderzoek in de kunsten, een oproep voor bijdragen aan hun themanummer. De redactie verwelkomt tekstuele, audio- en visuele bijdragen.

Zie https://www.forum-online.be/call?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kunst_in_alle_initmiteit&utm_term=2021-01-29

Een kans voor onze Esperanto-vertalers, -auteurs en -uitgevers om hun ervaringen te delen?

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio