+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: [1] 2 3 ... 10
1
Agenda / Agendo / 92a SAT-kongreso Barcelona: 4-11 aŭg. 2019
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je Hodiaŭ je 07:48:55 »
La 92a kongreso de SAT okazos en Barcelono inter la 4a kaj la 11a de aŭgusto 2019.
 
 satbarcelono2019@gmail.com

http://www.satesperanto.org/spip.php?rubrique631
2
Agenda / Agendo / Gresillon, 11-19.8.2018: 8a Festa Semajno
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 09 Aŭgusto 2018, 13:25:29 ptm »

Inter sabato 11a de aŭgusto kaj dimanĉo 19a de aŭgusto (eblas partatempe) okazos la
8-a Festa Semajno por infanoj, junuloj, familioj, geavoj.
kun:
origamio, manlaboroj, ludoj, manpupoj, banado, sudamerikaj dancoj, sorobano, kantado, japana ŝako, meditado kaj Esperanto-kursoj.

Detaloj: http://gresillon.org/s4
Aliĝo: http://gresillon.org/aligho

Bonvenon en Kulturdomo Grésillon, 49150 Baugé en Anjou, Francujo
kastelo@gresillon.org
+33 - 2 41 89 10 34
3
Kongresoj / Congressen / Re: Sekvu la Universalan Kongreson per YouTube
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 07 Aŭgusto 2018, 07:46:07 atm »
Jen la filmo pri la 5-a kongrestago (reĝisorino Nelida Weidmann-González Fonseca)
 https://www.youtube.com/watch?v=WVIl15qFmdw

kaj pri la sesa tago
https://www.youtube.com/watch?v=ZyMlo-gEODY

la solena fermo
https://www.youtube.com/watch?v=noThhyavQ38
4
Novaĵoj / Nieuws / Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet - Datumbazo
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 06 Aŭgusto 2018, 11:03:39 atm »
En la Fondaĵo Vanbiervliet troviĝas (kiel en aliaj bibliotekoj) multaj aferoj kiuj estas nek libroj, nek revuoj, kaj estas pro sia diverseco malfacile katalogeblaj: flagoj, afiŝoj, insignoj... Ĉar mi mem ne trovis taŭgan programon, mi fine de la pasinta jaro faris alvokon en Horizon.taal. Reage al tio Albert Claesen proponis por krei datumbazon por tiuj objektoj.
 
 Post pli ol duonjaro da laboro, ni opinias ke indas montri la datumbazon al la publiko, kvankam ĝi tute ne estas finpreta. La priskriboj estu dulingvaj nl-eo sed estas nun nur unu lingvo, iuj bildoj estas malbonkvalitaj, pro la granda kvantoj kelkaj serioj estas ne aparte priskribitaj sed grupigitaj en albumoj, iuj serioj ankoraŭ parte aŭ tute mankas (vinjetoj, fotoj, poŝtkartoj)... Tamen por esplorantoj ĝi jam nun utilas, ekzemple ĉar enestas pluraj objektoj pri aranĝoj en iama Sovietio nun tute forgesitaj.
 
 Ekde nun kaj dum kelkaj semajnoj la datumbazo konsulteblas je http://archivo.alcl.be . Instrukcioj por ĝia uzo estas je https://drive.google.com/open?id=1IcFO-p3-wr72e-hOG3FW78FrtMIZvXDW .
 
 Por la reta aliro la instrukciaro nur validas ekde p 5. Ĝi estis origine verkita por versio de la datumbazo instalita sur memorbastoneto, montrebla ie ajn, sen bezono kunporti propran komputilon kaj havi interreton. La unuaj paĝoj rilatas al la funkciigo de tiu versio. Se estas intereso por ĝi, mi volonte sendos informojn.
 
 Reagoj, sugestoj, proponoj por kunlaboro... bonvenas.
 
 Roland Rotsaert
5
Novaĵoj / Nieuws / Premio Germain Pirlot
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 04 Aŭgusto 2018, 07:24:58 atm »

Ekde 2016, post interrompo de 15 jaroj, AIS denove okazigas la konkurson Premio Pirlot, por la plej bonaj sciencaj verkoj. Hodiaŭ, fine de la UK en Lisbono, dum la Scienca Forumo, estis anoncitaj la gajnintoj por 2018..
Temas efektive ne nur pri la jaro 2018, sed pri la lastaj kvin jaroj.

La juĝkomisiono (konsistanta el prof-oj Foessmeier, Maizen kaj Minnaja), ricevis 38 proponojn, de 19 aŭtoroj. Jen la rezultoj:
 
 • Branĉo libroj:
  • (1) Amri Wandel, la kosmo kaj ni, 3-a eldono (FEL 2017)
  • (2) Amri Wandel (red.), Internacia Kongresa Universitato, 70a sesio (UEA 2017)
  • (3) Lode van de Velde, Manĝeblaj sovaĝaj plantoj
  Branĉo  artikoloj: duobla egaleco:
  • (1) Disheng Wang: Simpla Eksplikado pri la kuracado de Multobla Sklerozo (MS) el la vidpunkto de Tradicia Ĉina Medicino (TĈM) (2014)
  • (1) Javier Alcalde: La pacisma aliro (2018)
  • (3) Amri Wandel: Nova horizonto trans Plutono (Ondo de E-o 2018)
  • (3) Christoph Klawe: Pri medicina terminologio en Esperantujo : Recenzo de la Oklingva Medicina Enciklopedia Vortaro (OMEV) de Jozo Marević (2016)
  Branĉo kursoj: egaleco:[/size]
  • (1) Amri Wandel: Enkonduko al astronomio (Reta, Univ. de E-o)
  • (1) Christer Kiselman: Digita geometrio, matematika morfologio kaj diskreta optimumado (SUS34, Varsovio 2017)
 • Branĉo prelegoj:
  • (1) Amri Wandel:  Nigraj Truoj (Kataluna Kongreso 2017)
  • (2) Francois Lo Jacomo: Primnombroj (IKU 2017)
  • (3) Xavier Alcalde: Solidareca agado pri migrantoj kaj rifuĝantoj en Eŭropa Unio (IKU-AIS 2017)
La diplomoj estos disdonotaj dum la inauguro de la 35-a SUS en Sanmarino, dum la Itala Kongreso, 19.8.2018.
(lau Listo 'Scienca kaj faka agado', AW)
6
Kongresoj / Congressen / Sekvu la Universalan Kongreson per YouTube
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 02 Aŭgusto 2018, 17:22:58 ptm »

La jutuba kanalo SvisRaporto prezentas la 103-an Universalan Kongreson de Esperanto filme:

(reĝisorado: Nelida Weidmann-González Fonseca)

1-a kaj 2-a - Kongresaj TagojAlveno kaj Malferma Tago: https://www.youtube.com/watch?v=cx94QaLDvEA&t=32s

3-a Kongresa Tago: https://www.youtube.com/watch?v=Y4BdsqDqohI&t=170s

4-a Kontresa Tago: https://www.youtube.com/watch?v=YoNzcb897WM&t=5s

Spektu la filmojn sur Jutubo. Abonu la kanalon SvisRaporto kaj subtenu la filmoj ŝatigante ilin klakante sur la dikfingron supren. Per via abono de la kanalo vi subtenas la agadon de Nelida kun SvisRaporto

Salutas vin

Didi Weidmann, kunprezidanto de Svisa Esperanto-Societo kaj komitatano de UEA

<didi@esperanto..ch>

7
Agenda / Agendo / Oostende: Prelego pri Nepalo
« Lasta afiŝo de Marc Cuffez je 31 Julio 2018, 10:50:53 atm »
Marc Cuffez prelegos lunde la 15an de oktobro pri la vojaĝo al Nepalo, kiun li faris dum 3 semajnoj en februaro - marto 2018.
Loko: OC De Boeie, Kerkstraat 35 (10 min piede de la stacidomo)
Horo: 15a horo
Daŭro: maksimume 2 horoj
8
Agenda / Agendo / Lingvofestivalo en Arras (norda Francio)
« Lasta afiŝo de yvesn je 28 Julio 2018, 13:55:39 ptm »
La asocio Arras-Espéranto, kun la Nordfrancia Esperanto-Federacio, lingve celebros sian jubilean 25-jariĝon per lingvofestivalo, kiu okazos en Araso dimanĉon la 30an de septembro! Ili kore invitas kaj bonvenigos vin ekde la 10h en la tute nova Office culturel en Pôle culturel Saint-Pierre en Araso (6 rue de la Douizième). Vi povos parki vian veturilon en la senpaga, tute proksima parkejo t.n. Parking du Crinchon. Ĉiuhore estos prezentataj 5 diversaj lingvoj en 5 salonoj ĝis la 13h. Poste vi mem laŭplaĉe organizos vian tagmanĝon dum la unuhora paŭzo (estas multaj diversprezaj restoracioj en la ĉirkaŭaĵo). Je la 14h rekomenciĝos la prezento de novaj lingvoj en la 5 salonoj ĝis la 17h.
Dum la tuta tago eblos viziti surloke 3 belajn ekspoziciojn kaj aĉeti Esperanto-librojn en laimpona libroservo de FEL organizata de niaj belgaj samideanoj Katja kaj Hans. Vi povas antaŭmendi viajn deziratajn librojn ekde la 1a de septembro retmesaĝe al: lodorkatja@skynet.be
Koncerto de JOMO komenciĝos je la 18h en la tre bela historia kapeleto de la apuda Muzika Konservatorio. La nombro da seĝoj estas limigita al 90. Do aĉetu tuj vian bileton (10 eŭroj)! Tiucele retpoŝtu al: edmond.plutniak@free.fr
Fonto: Norda Kuriero 99
Ekde la 20h.


La Esperantomuzeo kaj la Kolekto por Planlingvoj – fonditaj en 1927 kiel Internacia Esperantomuzeo – fariĝis en sia pli ol naŭdekjara kolekta laboro la plej ampleksa fakbiblioteko por Esperanto kaj interlingvistiko. La instituto ne estas nur biblioteko kaj muzeo, sed ekde la fondo ankaŭ kolektas diversspecajn arkivaĵojn de gravaj personoj kaj institucioj en la vasta kampo de interlingvistiko. La prelego donas superrigardon pri la historio, la havaĵoj kaj celoj de la Esperantomuzeo kaj de la Kolekto por Planlingvoj. Krome de tio la aktualaj projektoj pri katalogado, ciferecigo (libroj, periodaĵoj, sonbendoj, fotoj, bildpoŝtkartoj, afiŝoj) kaj konservado estas prezentitaj same kiel la permanenta ekspozicio, la eventoj kaj la atelieroj de la Esperantomuzeo.
10
Agenda / Agendo / Antwerpen: "KONGRESAJ RAPORTOJ"
« Lasta afiŝo de yvesn je 28 Julio 2018, 13:32:38 ptm »

Raportoj pri Internacia Junulara Kongreso en Badajoz (Hispanio) kaj la Universala Kongreso en Lisbono (Portugalio)


Ekde la 20h. Adreso: Lange Beeldekensstraat 169 - 2060 Antverpeno.
Detaloj: https://esperanto-antwerpen.weebly.com/aktuale.html#
Paĝoj: [1] 2 3 ... 10