+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: [1] 2 3 ... 10
1
Diversaj / Diversen / Esperanto en la retejo de "Vrede"
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je Hodiaŭ je 18:40:22 »

Denove aperis en la retejo de “Vrede” (Paco) interesa artikolo tradukita en Esperanto.

Temas pri a subakvigo de la naskiĝejo de la civilizacio, Hasankeyf estas unu el la plej malnovaj kontinue loĝataj lokoj sur tero,  Turka Kurdio.
Ĝi troveblas je: https://www.vrede.be/nieuws/la-subakvigo-de-la-naskigejo-de-la-civilizacio

 
 
 
Dezirante al vi boan legadon,
 
Amike,
 
Katja 
2
Esperanto-literaturo kaj -muziko / Murdo en la teatro
« Lasta afiŝo de PaulP je Hodiaŭ je 18:13:49 »
En la universitata teatro devas baldaŭ komenciĝi la fina prezentado de verko de loka dramisto; sed en sia kostuma ĉambro unu el la roluloj kuŝas mortigita.
 
Tiel estas, ke la sesan fojon kunlaboras detektivkomisaro Roberto Elis kaj universitata gardisto Petro Tomson por solvi murdenigmon. Pluroblas tiuj, kiuj havis oportunon kaj eble motivon por okazigi la morton. Kiu el ili kulpas?
 
 
...
 
Ĉu vi ŝatas murdenigmojn en kiu ĉiu povus esti la kulpulo kaj nur tute fine vi komprenas, ke vi misdeduktis? Jen la 6a krimromano de Ronald Cecil Gates. En la reala vivo li estis universitatesto, sed tiom da murdoj en lia universitato, ne, tiom da ne okazis ;-)
 
La nova romano ekde hodiaŭ estas akirebla en la butiko de Flandra Esperanto-Ligo. Mendu ĝin de butiko@fel.esperanto.be aŭ metu la libron en vian butikumĉareton ĉe http://www.retbutiko.net/eo/ero/mtea
3
Diversaj / Diversen / Re: Esperanto in The Guardian
« Lasta afiŝo de PaulP je Hodiaŭ je 18:11:29 »
Vreemd is het, dat volgens de journalist Esperanto klinkt zoals Frans of Duits. Ofwel heeft de goede man nooit een woord Esperanto gehoord, ofwel heeft hij van Duits en Frans geen kaas gegeten :-)
4
Diversaj / Diversen / Esperanto in The Guardian
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 07 decembro 2017, 17:44:18 ptm »
De Britse krant The Gardian publiceerde gisteren een uitgebreid artikel over Esperanto (met op dit ogenblik meer dan 400 reacties!). Zie https://www.theguardian.com/science/2017/dec/06/saluton-the-surprise-return-of-esperanto?CMP=share_btn_link
5
Agenda / Agendo / Week van de internatonale vriendschap - Hungaromania
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 05 decembro 2017, 14:42:04 ptm »
HungaroMania vindt plaats op zondag 25 februari 2018 in Leuven, de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Op deze dag staan de Hongaarse taal, de cultuur en het land in de kijker. Meer info op http://hungaromania.eu/ .
6

La ekzameno kostas 20 eŭrojn kaj okazos en la sidejo de SAT-Amikaro.

Programo :
sabate la 9an de decembro posttagmeze, ekde la 15a; parola parto  (vi havos precizigon pri la vico poste) 30minuta

       - tuja traduko de 10 ĵus diritaj frazoj          /10
       - demandoj pri la lingvo,  pri instrumetodoj, historio de la movado
       - literatura demando pri unu el la lernitaj verkoj   /10

dimanĉe la 10an de decembro

9-12    verkaĵo pri la lernitaj kvar verkoj   /20

manĝopaùzo en apuda restoracio

14-18   detraduko     /20
            altraduko      /20

Vi rajtas havi Plenan Vortaron aù/kaj Plenan Ilustritan Vortaro

Pliaj informoj ĉe la ttt-ejo de FEi http://satamikaro.org/FEI/spip.php?article14

Aliĝo eblas per sendo de retmesaĝo al Renée Triolle <triolle.renee@wanadoo.fr>, Anne Jausions <anne.jausions@orange.fr> kaj/aŭ Vinko Markovo <vinkomarkov@yahoo.fr>.
Prefere antaŭ la 6a de decembro.7
Agenda / Agendo / Beneluksa Kongreso 2018
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 25 novembro 2017, 17:39:24 ptm »
Beneluksa Kongreso okazos de la 14a ĝis la 16a de septembro 2018 en 'De Bosberg', Houthalen.
Informoj kaj aliĝilo estas je www.esperanto.be/BeneluksaKongreso.
8
Agenda / Agendo / Re: 14-a Rata Rendevuo - 30 jaroj "La Ratkaptista Bando"
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 19 novembro 2017, 07:28:20 atm »

Hodiaŭ Waltraut Brümmer kaj mi havis la eblecon doni intervjuon ĉe la loka radio Radio Aktiv kaj informi iom pri la jubileo de la Esperanto-grupo Hameln kaj la publikaj krimroman-legado kaj koncerto venontan sabaton, la 25-an de novembro. Jen la ligilo: http://listen.radio-aktiv.de/beitraghoeren.php?id=26612 .


Pli ol 50 homoj jam aliĝis al la 14-a Rata Rendevuo kaj pluaj jam anoncis veni al la vespera koncerto.
Do, bonvenon ankaŭ al vi je 25-26 novembro. Se ankaŭ vi ankoraŭ pripensas partopreni, bonvolu tuj aliĝi. Jen pliaj informoj pri la programo kaj la aliĝilo: https://www.esperanto.de/de/enhavo/hameln/14-rata-rendevuo-2017-hameln-jubil%C3%A4um-30-jahre-la-ratkaptista-bando .
9
ILEI / Premio La Torre
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 15 novembro 2017, 19:36:32 ptm »
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj - ILEI kunlabore kun la Familio La Torre anoncas konkurson pri esplor-laboro en unu el la kampoj, en kiuj laboris la karmemora prezidanto de ILEI, Profesoro Mauro La Torre (1946-2010). En 2011 la Komitato de ILEI elektis Profesoron Mauro La Torre Honora Membro.

La esplor-kampoj estas:
  • Aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj
  • Interkultura edukado per Esperanto
  • Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton
  • Perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto
  • Retaj kursoj pri Esperanto
  • Evoluo de la vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe
La kandidato anoncu sian intencon partopreni kaj sian temon ĝis la unua de Januaro 2018 al Mireille Grosjean ( mirejo.mireille che gmail.com). Tiu anonco estu dokumento proks. unupaĝa kun mencio pri la esplor-kampo elektita (vidu supre), prezento pri la preciza temo (200 ĝis 300 vortoj). Tiu dokumento entenu mallongan prezenton de la kandidato / kandidatino (nomoj, loĝlokoj antaŭaj kaj nuna, aĝo, retadreso), de liaj/ŝiaj antaŭaj studoj kaj esploroj, kaj aktivecoj en ligo kun Esperanto. Reago de ILEI sekvos ĝis la 15-a de Januaro.La ILEI estraro kaj la familio La Torre starigos juĝ-komisionon en rilato kun la temo de la esplorlaboro.
  • La laboro devas esti nova esploro farota por la Premio.
  • La esplor-laboro devas esti dokumentita kaj priskribita en raporto de almenaŭ 20 A4-paĝoj, maksimume 30 paĝoj.
  • La litertipo estas libera, ĝi estu ne tro baroka. La marĝenoj estu normalaj, mezaj. La interlinia spaco estu 1,5.
La laboraĵo estu transdonita en reta formo al ilei.prezidanto ĝis la 30-a de Aprilo 2018, kaj en papera formo po unu ekzemplero al la familio La Torre, al ILEI kaj al la ĵurio (la kandidato ricevos la stratadresojn de la ricevontoj) (entute kvin ekzempleroj).

La anonco pri la gajninto okazos antaŭ la 30-a de Junio 2018. La gajninto devos sendi ok paperajn ekzemplerojn de sia laboraĵo, tio estas po unu, al diversaj gravaj bibliotekoj en la mondo laŭ la programo de ILEI “Ni Savu Niajn Semojn”.

La premio konsistas el sumo de 500 EUR.
ILEI retenas al si la rajton eventuale publikigi la gajnintan raporton.

La premio estis transdonita la unuan fojon en la jaro 2015 okaze de la 48-a ILEI-Konferenco en Oostende, Belgio, kaj anoncita dum la 100-a Universala Kongreso de UEA en Lille, Francujo.

La konkurso okazadas poste ĉiun duan jaron. En ĉiu konkursjaro la premio estos transdonita en la tiujara kongreso de ILEI kaj vaste prezentita en la samjara Universala Kongreso de UEA.

Ekzistas interna regularo inter ILEI kaj la familio La Torre pri la starigo, konsisto kaj laboro de la ĵurio.

Mireille Grosjean
Prezidanto de ILEI
10
Agenda / Agendo / TUTBELGA ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
« Lasta afiŝo de Nikolao je 11 novembro 2017, 16:01:36 ptm »
Karaj amikoj,
EBG, la Klubo de Bruselo invitas vin partopreni sian Belgan Zamfeston kiu okazos sabaton la 16an de Decembro 2017 de la 11a30.
Vi trovos ĉiujn informojn kaj la aliĝilon en la jena formulero.
Bonvolu musklaki la jenan ligilon
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
BONVOLU NEPRE ALIĜI PLEJ LASTE LA 9an DE DECEMBRO ANTAŬ TAGMEZO.
Ni ja esperas vidi vin dum tiu ZAMFESTO. Ĝis baldaŭ
La EBGa teamo

Chers amis,
EBG, le Club de Bruxelles vous invite à participer à sa ZAMFESTO belge qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à partir de 11h30.
Vous trouverez toutes les informations dans le formulaire d'inscription ci-dessous.
Veuillez cliquer sur ce lien.
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
VEUILLEZ ABSOLUMENT VOUS INSCRIRE AU PLUS TARD LE 9 DÉCEMBRE AVANT MIDI.
Nous espérons vous voir lors de cette ZAMFESTO. À bientôt.
L'équipe de EBG

Beste vrienden,
EBG, de Brusselse Club nodigt jullie uit op zijn Belgisch ZAMFESTO op zaterdag 16 december 2017, vanaf 11 uur 30.
U vindt alle inlichtingen hieronder in het inschrijvingsformulier.
Gelieve op dit link te klikken.
ZAMFESTO 2017 EN BRUSELO
GELIEVE TEN LAATSTE OP 9 DECEMBER, VOOR DE MIDDAG, IN TE SCHRIJVEN !
We hopen U te ontmoeten op dit ZAMFESTO.
Tot snel weerziens.
Het EBG-team
Paĝoj: [1] 2 3 ... 10