Flandra Esperanto-ligo / Vlaamse Esperantobond > FEL / VEB

De Vlaamse Esperantobond

(1/1)

Lodchjo:
Websites: www.esperanto.be/fel www.monato.be www.retbutiko.be


Kantoor: Vlaamse Esperantobond, Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen - tel. (03) 234 34 00.
Doelen:
* het publiek informeren over de taalproblematiek en over het Esperanto als mogelijke oplossing voor het taalprobleem
* het gebruik van Esperanto promoten
* het verspreiden van Vlaamse literatuur in EsperantovertalingBelangrijkste e-mail-adressen:
* Tijdschrift Monato: monato@fel.esperanto.be
* Tijdschrift Horizon-taal: horizon-taal@esperanto.be
* Ledenadministratie, financies: financo@fel.esperanto.be
* Winkel: butiko@fel.esperanto.be
* Secretaris: sekretario@fel.esperanto.be
* Voorzitter: prezidanto@fel.esperanto.be
* Penningmeester: kasisto@fel.esperanto.be
Werking:
* uitgifte tijdschriften (Horizon-taal, Monato), boeken, cursussen
* organiseren van cursussen en socio-culturele activiteiten
Bestuur:
* Voorzitter: Nicky Janssen
* Penningmeester:  Kevin de Laet
* Secretaris: Piet Glorieux
* Bestuurslid: Johan van EenooWettelijke vermeldingen:
* Vlaamse Esperantobond v.z.w.
* Zetel: Lange Beeldekensstraat 169, 2060 Antwerpen.
* Ondernemingsnummer: 419 028 122
* Rechtspersonenregister: RPR Antwerpen
* E-mail: fel@fel.esperanto.be
* Webstek: www.esperanto.be/fel

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio