Ĝenerale / Algemeen > Esperantlingva diskutejo

Boek dat doet nadenken over taal en verdraagzaamheid

(1/1)

Herman Deceuninck:
Paul de Hert organiseerde een tijdje geleden een bijeenkomst in het kader van post-academische vorming aan de VUB over 'Linguistic Justice' (of in het Nederlands 'Taalrechtvaardigheid', in het Esperanto 'Lingva justeco')


Deze bijeenkomst had tot doel om na te denken over rechtvaardige taalwetgeving (in België) naar aanleiding van het boek "Recht en minderheden, de ene diversiteit is de andere niet" (Eva Brems en Ruth Stockx, uitgeverij Die Keure).


Een centrale spreker op deze bijeenkomst was ook socioloog en filosoof prof. Philippe Van Parijs, auteur van het boek 'Linguistic Justice for Europe and the World'. 


Een paar vragen die aan bod kwamen waren o.a. 'Zijn we te streng voor de Franstaligen, terwijl we ons laten platwalsen door het Engels, zijn we wel consequent ?' We zijn tegen intolerantie, maar zijn we wel zo verdraagzaam wat taal betreft?" Is er een probleem met de huidige taalwetgeving ?

flandra kampulo:
Al is er weinig vergelijk met de tijd toen het Frans hier de dienst uitmaakte, toch blijf ik mij erover verwonderen dat heel wat Vlamingen zo gemakkelijk naar het Engels grijpen. De taalstrijd van de vorige generaties had ons toch iets moeten leren...

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio