ฤœenerale / Algemeen > Anoncetoj / Zoekertjes

Foto's uit Kortrijk, 1998: Wie kan helpen?

(1/1)

Roland Rotsaert:
In 1998 hield professor WANG Danchen van de Universiteit van Wuhan voor de Kortrijkse Esperantogroep La Konkordo een lezing over de nieuwe ontwikkelingen in China. Nadien werd een bezoek gebracht aan het Esperantofonds Cesar Vanbiervliet in de stadsbibliotheek. Daarvan zijn enkele foto's bewaard. Op foto https://www.flickr.com/photos/22366608@N00/50848493266/in/photolist-2ktiPtG-2ktiPxE-2ktiPvL-8Sw3Ca-8CvKQ4-kAfDLS-8Sy2vc-kuEj4c-8Sw3yR-minRhB-8Sw3sR-m9Q3fG-mimX7r-8Sw3Xz-aX9eYr-minRo8-8Sw3Vv-mbEJQs-8Sz8bJ-m9NmTP-aX9hh4-8Sz8vJ-aX9hk8-mimXea-mbDKyc-2ktf7m4-2aj5ras-2bFYndB (ook hieronder als bijlage) zien we zittend de gast, staand Jan Hanssens. Wie kent de naam van de twee dames links en rechts?

Roland Rotsaert roland.rotsaert@gmail.com

Roland Rotsaert:

De dame links van Jan Hanssens is zijn echtgenote Marie-Louise Claeys. (Mededeling van kleinzoon Arvid Viaene, naar aanleiding van de verjaardag van Jan op zaterdag 27 november.)

Meer foto's van Jan op www.flickr.com (zoektermen 'Hanssens Esperanto').

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio