+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: 1 ... 8 9 [10]
91
Demandoj pri la forumo / Vragen over het forum / Re: Gebruik van dit forum
« Lasta afiŝo de PaulP je 09 januaro 2021, 16:59:00 ptm »
1) Misschien is dit ooit al te berde gebracht. Maar is het niet mogelijk om een 'distributielijsten'-systeem te maken waarbij personen die zich inschrijven wekelijks/dagelijks een overzicht kunnen krijgen van welke 'novaĵoj' op het forum zijn verschenen.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik slechts heel af en toe op eigen initiatief het forum bezoek. Meestal is het op basis van een tip via een ander kanaal (email enz...)
Indien er geantwoord wordt op een tekst die je zelf geschreven hebt, dan krijg je hier normaal een mail over. Of je een mail kunt krijgen bij ieder nieuw bericht is me niet duidelijk. Ik ga even snuffelen in de handleiding.

Daarbij aansluitend. Is het mogelijk om een 'afiŝo' te delen via FB, Twitter enz...?


Ja, maar met een kleine omweg. Je plaatst je muis op de groene titel van de „afiŝo”. Als je dan rechtsklikt kan je kiezen voor „Koppelingslocatie kopiëren” en die link kan je dan plakken in FB of Twitter.

2) Zou een aparte 'rubriek' 'kursoj' niet nuttig zijn?
Die rubriek is er. Ik heb je tekst „KURSOJ” naar daar verhuisd.
92
Demandoj pri la forumo / Vragen over het forum / Re: Gebruik van dit forum
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 09 januaro 2021, 16:58:36 ptm »
Het forum is ingesteld als startpagina van mijn browser.
Facebook gebruik ik alleen indien echter nodig; andere sociale media helemaal niet.


Roland
93
FEL / VEB / MOVITA: KURSOJ
« Lasta afiŝo de PaulP je 09 januaro 2021, 16:45:29 ptm »
94
Demandoj pri la forumo / Vragen over het forum / Re: Gebruik van dit forum
« Lasta afiŝo de slavneui je 09 januaro 2021, 15:12:57 ptm »
1) Misschien is dit ooit al te berde gebracht. Maar is het niet mogelijk om een 'distributielijsten'-systeem te maken waarbij personen die zich inschrijven wekelijks/dagelijks een overzicht kunnen krijgen van welke 'novaĵoj' op het forum zijn verschenen.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik slechts heel af en toe op eigen initiatief het forum bezoek. Meestal is het op basis van een tip via een ander kanaal (email enz...)


Daarbij aansluitend. Is het mogelijk om een 'afiŝo' te delen via FB, Twitter enz...?


2) Zou een aparte 'rubriek' 'kursoj' niet nuttig zijn? Ik weet dat ze alsmaar zeldzamer worden, maar er zijn er. Ik heb mijn cursus nu ondergebracht bij FEL.
Ik heb de cursus, die loopt van 8/2 tem 28/6, nu als evento gepost maar ik kan de evento maar eentijdsduur geven van max. 10 dagen. Kan dit aangepast worden?
95
Kursoj / Cursussen / PAROLIGA KURSO POR NEDERLANDLINGVANOj 2021
« Lasta afiŝo de slavneui je 09 januaro 2021, 14:57:31 ptm »
Wat?
Cursus voor mensen die een basiscursus Esperanto achter de rug hebben en zich willen vervolmaken
De nadruk ligt op ‘paroligo’ [spreekvaardigheid bevorderen] en het opfrissen van wat je ooit geleerd hebt. De cursus verloopt virtueel, wellicht via Zoom. Als de coronaregels het toelaten kunnen eventueel enkele fysieke bijeenkomsten op een centrale plaats georganiseerd worden.Tijdstip
Wekelijks op maandag van 19u tot 21u. Start: maandag 8 februari – einde: maandag 28 juni 2021
Lesgever
Piet Glorieux, info via piet.glorieux@gmail.com
nschrijvingsgeld: € 20 (eventuele winst komt ten goede aan Vlaamse Esperantobond)
Overschrijven op rekeningnummer: BE80 0015 8492 9577 van Piet Glorieux
96
Volgens de planning zou in de loop van 2020 het grootste deel van de collectie kunnen herverdeeld worden onder andere erfgoedinstellingen en zou de vereffening tijdens 2021 kunnen voltooid worden. Twee onverwachte feiten hebben deze planning grondig verstoord. Door het corona-virus kon slechts tijdens de eerste en laatste maanden van het jaar in het magazijn gewerkt worden en vielen de contacten met buitenlandse kandidaat-overnemers stil. Daarnaast vroeg de stadsbibliotheek om, wegens geplande werken, het magazijn reeds begin 2021 leeg te maken, veel vroeger dan voorzien.
 
 Herverdeling van de collectie
 
 Op 16 oktober werden ongeveer 5000 boeken en een vergelijkbare hoeveel tijdschriften overgebracht naar de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen. Kleinere hoeveelheden werden overgedragen (of zijn gereed voor overdracht) aan het stadsarchief van Kortrijk en aan AMSAB.
 
 Het overgrote deel van de resterende collectie werd tijdelijk opgeslagen bij een particulier, die voor de verdere verdeling zal instaan. Een ander deel (ongeveer vijf kubieke meter) is ingepakt en klaar voor transport naar een voorlopige opslagruimte in Kortrijk.
 
 Op het einde van het jaar bevonden zich nog twee onderdelen van de collectie in het magazijn:
 
 - De erfgoedcollectie (affiches, vlaggen...) die enkele jaren geleden geïnventariseerd werd (https://esperantokolekto.alcl.be/). De omvang is ongeveer een dossierkast (enkele meters rekruimte).
 
 - Het archief (140 dozen).
 
 Het archiefbestand werd over een lange periode opgebouwd en moet, voor het eventueel aan andere instellingen kan overgedragen worden, uitgezuiverd, opnieuw geklasseerd en geïnventariseerd worden. Op het einde van het jaar was ongeveer de helft voorlopig opnieuw geklasseerd. Er wordt gehoopt dat de herklassering nog in het huidige magazijn zal kunnen voltooid worden. Voor het maken van een gedetailleerde inventaris wordt gerekend op infrastructuur in het gebouw van de Vlaamse Esperantobond te Antwerpen.
 
 Digitalisering
 
 De nog niet digitaal beschikbare tijdschriften uitgegeven door de vzw Vlaamse Esperantobond (Monato, Horizon-taal, Esperanto-Panorama) werden gescand en omgezet in doorzoekbare pdf-bestanden. Nagenoeg alle belangrijke Vlaamse Esperantotijdschriften van de voorbije eeuw zijn nu digitaal beschikbaar en doorzoekbaar.
 
 Vikiflandrio
 
 Vikiflandrio (https://vikiflandrio.alcl.be) is een database die gecreëerd werd om historische informatie over Esperanto in Vlaanderen, naarmate die gevonden wordt, digitaal en per thema te kunnen verzamelen, met het oog op latere publicatie als Wikipedia-artikel of onder een andere vorm. De al enkele jaren geleden aangekondigde studie over Esperanto-cursussen in Vlaanderen tussen de Wereldoorlogen werd eindelijk voltooid (https://www.esperanto.be/fel/akt/vertikale/Vertikale-sep2020.pdf) en de inhoud ervan werd, als eerste grote bijdrage, in Vikiflandrio geregistreerd. Hetzelfde gebeurt met informatie die gevonden wordt bij het herklasseren van het archief.
 
 Website
 
 De website www.esperanto-kortrijk.info (gemeenschappelijk voor het Fonds Vanbiervliet en de Kortrijkse Esperantogroep La Konkordo) is door omschakeling naar een nieuwe versie van het achterliggende programma praktisch onbruikbaar geworden. Het is de bedoeling deze site volledig opnieuw op te bouwen en zo de collectie van het Fonds virtueel te laten voortbestaan.
 
 Roland Rotsaert
97
Jen interesa libro (kondiĉe ke vi komprenas la germanan) pri planlingvoj, kun granda parto pri Esperanto.
Intervjuo kun la verkinto: https://podcasts.apple.com/sn/podcast/clemens-j-setz-%C3%BCber-kunstsprachen-und-sprachk%C3%BCnstler/id275484661?i=1000500209201 (eble necesas registri sin je Apple).

Teknikaj informoj de la libro: https://www.suhrkamp.de/buecher/die_bienen_und_das_unsichtbare-clemens_j_setz_42965.html


Kelkaj opinioj de germanlingvaj esperantistoj: https://groups.io/g/germanio

Sube pdf-dosiero kun deko da paĝoj el la libro.
98
Agenda / Agendo / Kluba kunveno Kalmthout
« Lasta afiŝo de Forstbirdo je 28 decembro 2020, 10:43:37 atm »
21 januaro 2021 : Kasverslag en jaarverslag 2020,  en verkiezing nieuw bestuur. De bijeenkomst zal via skype gebeuren indien het niet anders kan. Kiel ĉiam en januaro la kunveno estos dediĉata al la financa raporto kaj al la ĝenerala Erikeja raporto rilate al la antaŭa jaro. Se ne estus eble alimaniere, ni kunvenos perrete.
 
99
Agenda / Agendo / Libera konversacio
« Lasta afiŝo de martinod je 27 decembro 2020, 14:15:09 ptm »
100
Monato / MONATO nun ankaŭ voĉlegata.
« Lasta afiŝo de PaulP je 21 decembro 2020, 18:44:35 ptm »
Jam de multaj jaroj MONATO aperas ne nur en presita formo, sed ankaŭ bite, en la formoj ePub, PDF kaj Mobipocket. Ekde nun aldoniĝis kvara bita formo: mp3-sondosieroj. Tiuj sondosieroj estas aparte taŭgaj por vidhandikapitoj, sed certe ankaŭ aliaj povos ĝui ilin. La mp3-dosieroj estas senpagaj por abonantoj.
Paĝoj: 1 ... 8 9 [10]