Flandra Esperanto-ligo / Vlaamse Esperantobond > Aliaj kluboj / Andere clubs

Socialista Esperantista Grupo Wilrijk (1927)

<< < (3/3)

Roland Rotsaert:
Het zoeksysteem van de gedigitaliseerde Antwerpse kranten blijft voor mij onvindbaar. Ik heb ondertussen wel een uitstekende krantensite gevonden in Aalst: voorstelling op http://www.erfgoedcelaalst.be/product.php?lang=NL&prodid=164&catid=91&itemno=&pos=0&PHPSESSID=e155d6fefa1f021bf4dc238b40eb8c0e , met een link naar de zoeksite helemaal in het begin van de tekst. (Of als deze link niet zou werken: vanaf de startpagina www.erfgoedcelaalst.be, 'projecten', 'lopende'.)
Na vluchtig zoeken blijkt dat het vooral één lokale (katolieke) krant is die uitvoerig bericht over Esperanto. Weliswaar lees ik daar ergens in dat Esperanto druk gebruikt wordt door vrijmetselaars, socialisten e.d., maar als ik dan in Vooruit of Volksgazet naar Esperanto zoek, is er niets te vinden.
Wellicht vindt iemand uit het Antwerpse en met veel tijd in deze uitgebreide collectie toch iets over Wilrijk.

PaulP:
Ik heb een vergroting van de foto gemaakt, en zal ze hier in de vergaderzaal ophangen. Misschien vinden we zo iemand die nog wat weet.

joost19612002:
en Belga Esperantisto -oficiala Organo de Belga Ligo Esperantista 1927 [13a jaro n°10(152) Oktobro 1927]

Belga kroniko


EN WILRYCK fondiĝis socialista grupo Esperantista "Al Unueco", la 13an de Oktobro 1927, kiu organizis kurson kun 36 lernantoj. La komitato konsistas el Prezidanto: Sro Adr. Van Es, Krijgsbaan ; Sekretariino kaj kursgvidantino: F-ino Antoinette Van Es ; Kasisto: Sro Korn. Pouchet ; Gekonsilantoj S-ino Aerts kaj Sro Van der Vaet

Joost Vander Bauwhede
Esperantofondaĵo "Cesar Vanbiervliet"

Navigado

[0] Fadenlisto

[*] Antaŭa paĝo

Plena versio