ฤœenerale / Algemeen > Nederlandse discussiegroep

Interessante scriptie over het gebruik van Engels in reclame.

(1/1)

Lodchjo:

Ziehier de "wegwijzer" (ipv 'link')  ;)
 http://www.scribd.com/doc/40440556/Scriptie-Niet-met-en-niet-zonder-Engels-in-Nederlandse-reclame-2010

De scriptie dateert van september 2010, heel recent dus[/size]. (Floortje Westerburgen, 52 pagina's, Universiteit van Tilburg)

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio