Publikaj rilatoj / Contacten > Ideoj por antaŭ­enigi Esperanton / Ideeën ter bevordering van Esperanto

Onze contacten met de buitenwereld

(1/5) > >>

Roland Rotsaert:
In zijn 'balans...' (Horizontaal 236, p. 12 e.v.) vermeldt Ivo Durwael de beslotenheid van de beweging als een van de grote problemen. Hij heeft er ooit zelf last van gehad en ik heb ook een heel grote drempelvrees moeten overwinnen eer ik bij een club 'binnenstapte'. Ik vermoed dat zowat elke esperantist (tenzij een denaska) daar ooit mee geconfronteerd is en misschien is er wel niet veel aan te doen. Bij een Esperantovereniging wordt er tenslotte van je verwacht dat je (na verloop van tijd) een taal leert, en vergt heel wat meer dan enkele tientallen euro's lidgeld overschrijven...

Waar wel iets aan te doen is, is de wijze waarop wij ons aan de buitenwereld presenteren. Ongeveer twintig jaar geleden heeft de Vlaamse Esperantobond (hierna 'FEL', voor 'Flandra Esperanto-Ligo') veel energie besteed aan het uitwerken van een huisstijl. In alle belangrijke verenigingen en bedrijven is het vanzelfsprekend dat men alle documenten een verzorgde, eenvormige, gestructureerde stijl hebben. Er werd uiteindelijk nog evenveel energie besteed om de groepen ervan te overtuigen de huisstijl te gebruiken, en toch is het nooit echt een succes geworden. Esperantogroepen zijn gesteld op hun autonomie en iets wat van hogerhand opgelegd wordt ligt moeilijk.

Met de komst van het internet is de papieren communicatie sterk verminderd. Voor websites zou eigenlijk ook een huisstijl moeten van toepassing zijn, maar de evolutie gaat zo snel dat men om de paar jaar een volledig nieuwe stijl zou moeten creëren, iets wat een doorsnee vereniging niet aankan. Wat wij wel zouden moeten aankunnen, is het definiëren van de wijze waarop wij op het internet aanwezig zijn, om te vermijden dat een onoverzichtelijke chaos ontstaat, die door niemand nog kan beheerd worden.

Wat hebben wij nu?

* Onze eigen sites:
- De 'Belgische' site (in de praktijk verzorgd door FEL) www.esperanto.be, met subsites retbutiko.net (boekendienst) en monato.net, en links naar de eigen sites van de groepen (voor zover die een eigen site hebben en het adres ervan hebben laten weten).
- Een FEL-wiki (http://www.wikihost.org/w/esperanto/), een in principe goed idee, ooit gelanceerd op een algemene vergadering maar nooit verder uitgewerkt of begeleid, en dus quasi stilgevallen.
- Dit forum, met ook plaats voor de groepen.
- Er zijn ook nog Ipernity e.d. maar die laat ik buiten beschouwing omdat ik ze te weinig ken.

* Sites van derden:
- Wij kunnen onze activiteiten aankondigen op www.cultuurweb.be (= www.uitinvlaanderen.be). Als ik daar zoek naar Esperanto, vind ik twee activiteiten (één in Antwerpen, één in Dilbeek). Ik heb zelf ook ooit met deze site geëxperimenteerd en was er niet enthousiast over.
- De verenigingensite van www.nieuwsblad.be. Ik vind dat hier veel mogelijkheden liggen om onze activiteiten bekend te maken bij een groot publiek, dat bovendien redelijk nauw aanleunt bij ons doelpubliek, maar tot op heden heeft alleen La Hirundo de weg naar deze site gevonden.

Er zijn ongetwijfeld nog andere internet-mogelijkheden die ik over het hoofd gezien heb.

Het is onmogelijk om al deze sites continu te voorzien van goede en actuele informatie. Er zouden dus keuzes moeten gemaakt worden: zich beperken tot enkele sites en die goed bijhouden; de andere sites op korte termijn afbouwen.

De uitdaging is: hoe maken wij deze keuzes en hoe overtuigen wij iedereen bij FEL om voortaan te werken in overeenstemming met de gemaakte keuzes?

Roland Rotsaert

Lodchjo:
Roland,

Bedankt om deze vraag op te werpen. Ik hoop dat anderen zullen meedenken. Qua huisstijl verschilt ook ons tijdschrift nog eens van de reeds door jou opgesomde onderdelen van onze beweging (esperanto.be, de groepen, ...).

Ik zit al een tijdje te broeien op de slagzin "Esperanto - taal zonder grenzen" en zou deze (of een betere) willen lanceren via alle communicatiekanalen. Dus: de website, het tijdschrift, t-shirts, info-materiaal e.d. Het jubileumsymbool zou ik wel behouden evenals de groene kleur. Dit is volgens mij een manier om ons te profileren en tegelijkertijd inderdaad onze krachten te bundelen, alsook onze PR éénvormiger te maken.

Een andere slagzin zou ook goed zijn. Als iemand een suggestie daaromtrent heeft... altijd welkom!!

Groetjes,

Lode.

Sekretario F.E.L.:
Wat de huisstijl betreft, FEL hanteert voor heel wat zaken een vaste stijl, onder meer bestaand uit het lettertype 'baldakeno' en het typische geel-groen met rgb code #CCE82E (Pantone 389). Dit is echter niet overal mogelijk. De webstek bijvoorbeeld is niet in Baldakeno gemaakt omdat dit lettertype niet bij iedere bezoeker is geïnstalleerd. Je ziet er wel een voorbeeld van op de hoofdpagina http://www.esperanto.be/ , maar dat is een beeldbestand.

Het zou zeker nuttig zijn om de huisstijl meer te gaan toepassen in de externe communicatie, zeker wanneer 'de beweging' in zijn geheel naar buiten treedt. Daarnaast kan het ook nuttig zijn dat elke groep een eigen huisstijl hanteert voor de eigen externe communicatie. Maar dat is iets dat de groepen zelf moeten bepalen. Misschien kunnen we het ook bespreken op de komende werkvergadering?

Roland Rotsaert:

--- Citaĵo de: Sekretario F.E.L. je 15 majo 2009, 22:48:32 ptm ---Daarnaast kan het ook nuttig zijn dat elke groep een eigen huisstijl hanteert voor de eigen externe communicatie. Maar dat is iets dat de groepen zelf moeten bepalen.

--- Fini citaĵon ---

Dat is net het probleem. Als er een huisstijl is (of voor websites: als wij een keuze maken om via een beperkt aantal sites te werken) dan moet iedereen er zich aan houden, want anders verzanden wij weer in chaos. Hoe overtuigen wij alle groepen, zonder dictoriaal te lijken?

Roland

Lodchjo:
Ik stel voor dat we het nodige materiaal van een huisstijl aanbieden, ter beschikking stellen van de verschillende groepen (kleurcodes, afbeeldingen in jpg, gif, ...), zodat ze kunnen kiezen of en waar en hoe ze deze zullen gebruiken. Dit bijvoorbeeld tesamen met de slagzin "Esperanto - taal zonder grenzen" (of alternatief) dat dan overal tegelijk kan voorkomen op ons materiaal.

We hoeven dit niet dictatoriaal op te leggen, maar we kunnen bvb tijdens de vergadering van juni het belang ervan duidelijk maken.

Wat de huisstijl betreft vind ik jammer genoeg het geel (van vergeelde boeken) en het lichtgroen van de website eerlijk gezegd niet erg aantrekkelijk; ik had liever 'frisse' kleuren. Als iemand hier een oog voor heeft? http://colorschemedesigner.com/ is een mooi hulpmiddel.

Lode.

Navigado

[0] Fadenlisto

[#] Sekva paĝo

Plena versio