Pri / over Esperanto (Taalvragen e.d.) > Lingvaj demandoj / Taalproblemen

Raadpleging: Het gebruik van talen in de Europese Unie

(1/1)

Roland Rotsaert:
Taal is essentieel voor onze communicatie. De Europese Unie - met 28 lidstaten, 24 officiële talen en meer dan 500 miljoen burgers - zet zich ervoor in taalkundige diversiteit, als onderdeel van ons culturele erfgoed, te respecteren en te waarborgen.
In de afgelopen jaren heeft de Europese Ombudsman het taalbeleid van een aantal individuele EU-instellingen onderzocht. Een van de conclusies luidde dat EU-instellingen het recht hebben om meertaligheid in interne mededelingen en documenten te beperken.
De Ombudsman merkt echter op dat er aanzienlijke verschillen tussen de instellingen bestaan: waar momenteel sprake is van taalkundige beperkingen en regels hiervoor, verschillen deze per EU-instelling.
De Ombudsman wil de discussie bevorderen over de vraag hoe EU-instellingen het best met het publiek kunnen communiceren en daarbij een aanvaardbaar evenwicht kunnen waarborgen tussen enerzijds het respecteren en in stand houden van taalkundige diversiteit, en anderzijds administratieve en budgettaire beperkingen.
De aankondiging van de openbare raadpleging staat op   https://www.ombudsman.europa.eu/de/correspondence/nl/99005%3Bjsessionid%3D8A58D63435169F76A05C4E02E68DBE22
het antwoordformulier op
https://www.enonet.eu/survey/index.php/713938?lang=nl
***
Het is geen gewone enquête die snel en gemakkelijk kan ingevuld worden door een aantal keren 'ja' of 'neen' aan te kruisen. Het gaat om specifieke vragen waarop een doordacht antwoord verwacht wordt. Misschien is het aangewezen het bestuur van de Vlaamse Esperantobond (of iemand anders die er tijd en ervaring voor heeft) enkele personen en organisaties contacteert en het opstellen van een beperkt aantal goede reacties coördineert.

Navigado

[0] Fadenlisto

Plena versio