+  Esperanto-forum
|-+  Novaj afiŝoj

Novaj afiŝoj

Paĝoj: [1] 2 3 ... 10
1
Agenda / Agendo / LEA, Peer: Vojaĝo tra Japanio
« Lasta afiŝo de An Olijslagers je 16 septembro 2019, 19:25:33 ptm »
Ben Indesteege kaj Emilio Vanderfeesten vojaĝis kune tra Japanio.
Ili volonte rakontos siajn travivaĵojn.
Venu aŭskulti kaj vidi la belajn bildojn.
2
Agenda / Agendo / MALFERMA TAGO UEA LA 30-A NOVEMBRO
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 15 septembro 2019, 19:55:50 ptm »

La stabo de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO invitas vin al la 51-a Malferma Tago, kiu okazos sabate, la 30-an de novembro 2019, de la 10-a ĝis la 17-a horo en la CO de UEA kaj TEJO en Roterdamo ĉe Nieuwe Binnenweg 176.La evento estas registrita en Eventa Servo: https://eventaservo.org/eventoj/iWnVaxUygORJVwBq kaj en Fejsbuko: https://www.facebook.com/events/2226908600933748/?ti=cl
La programo:10:00- 10:30: Akcepto.10:30- 10:50: Libroservaj novaĵoj; Ionel Oneţ.11:00- 11:45: Prelego; Orlando E. Raola, nova estrarano de UEA, pri "Ĉu ni parolis science? Ekskurso tra sep jardekoj de faka kaj populariga scienca verkado en Esperanto".12:00- 12:45: Prelego; Heidi Goes, pri komenciĝanta Esperanto-movado en Angolo.12:45- 13:40: Tagmanĝa paŭzo.13:40- 14:00: Prelego; Klara Ertl, pri pedofilio.14:00- 14:45: prelego; Guillaume Armide, pri "Ĉu vi volas pravi aŭ feliĉi? SenPerforta Komunikado (SPK)."15:00- 15:45: Prelego; Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, pri "Interkultura Kompetento kaj miskomprenoj inter diversaj grupoj inkluzive de Esperantistoj".16:00- 16:30: Prelego; Joop Kiefte, la nova prezidanto de TEJO.16:30-17:00: Dialoga momento kun la prezidantoj kaj estraranoj de UEA kaj TEJO.
Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona rabato en la Libroservo. Kafo kaj teo estos senpagaj.Orlando E. Raola, estrarano de UEA pri kulturo kaj kongresojSaid Baluĉi, stabano de TEJO


Trovu ĉiujn Gazetarajn Komunikojn ĉe la retejo de UEA: uea..org/aktuale/komunikoj
3
Agenda / Agendo / Re: 18 oktober 2019: Tago de Samarkando
« Lasta afiŝo de PaulP je 12 septembro 2019, 11:58:46 atm »
Okaze de tiu ĉi artikolo indas memorigi, ke tri artikoloj pri Samarkando en la lastaj ses monatoj estis la plej ofte konsultataj artikoloj en Monato.


Vidu: https://www.monato.be/index_pop.php
4
Agenda / Agendo / 18 oktober 2019: Tago de Samarkando
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 11 septembro 2019, 17:20:40 ptm »

Karaj amikoj, kolegoj, samideanoj,

Baldaŭ denove venos la signifoplena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18-a de oktobro – la Tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je alloga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo. Tradicie, estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendevuejo kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo.

Kaj ĉiujare venas la Tago, kiam ni esperas, ke almenaŭ por momento, vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion kreivan por el la fundo de via animo esprimi – naskitajn fare de via koro kaj enstampiĝintajn en via menso – rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por konigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendevuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por Oriento kaj Okcidento, Sudo kaj Nordo. Ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco!

Eble por iuj, ununura vorto sufiĉos por esprimi tiun ĉi vizion; iuj skribos personan leteron al Samarkando aŭ verkos saluton forme de poemo, kanto, desegnaĵo; aŭ komunikos siajn bondezirojn aŭ sonĝojn por la estonteco de la urbo… Kompreneble, ĉio dirota kaj verkota pliproksimigos nin unu al la alia, unuigos nin ĉirkaŭ la eternaj valoroj, pliigos niajn konojn, evoluigos spertojn, plifortigos pacon kaj harmonion – ĉion, kio ebligis al Samarkando atingi la majestecon kaj por ĉiam eniri la historion.

Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn, laŭeble, ĝis la 1-a de oktobro 2019 al imps86@yahoo.com, kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato.

La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nialanda gazetaro kaj en la venonta eldono de “Konciza Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana: Kulturo Unuiganta la Mondon”.

ĈIU ricevita mesaĝo estos danke agnoskita kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĈIUJ partoprenantoj.

Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro viaj asisto kaj eventuala kunlaboro.

Amikajn bondezirojn el 2760-jara Samarkando, la urbo de Monda Heredaĵo de Unesko,
Anatolij Ionesov
Enciklopedia projekto “Samarkandiana”
P.O. Box 76
UZ-140100 Samarkando
Uzbekio

Retpoŝto: imps86@yahoo.com
5
Karaj kaj estimataj,

Mi ŝatus atentigi vin pri la simpozio
Planned Languages and Language Planning - Symposium on the occasion of the 90th anniversary of the Esperanto Museum
Pluajn informojn vi trovas sur jena paĝo: www.onb.ac.at/esperantosymposium

Korajn salutojn,
Bernhard Tuider (bernhard.tuider(a)onb.ac.at)
6
Familia vivo / Leontine Janssens forlasis nin
« Lasta afiŝo de PaulP je 09 septembro 2019, 08:50:21 atm »
Sabaton la 7an de septembro 2019 Leontine Janssens, je la aĝo de 74 jaroj, perdis la batalon kontraŭ kancero. Ŝi estis tre aktiva membro de la Antverpena Esperanto-Grupo. La funebra anonco estas aldonita al tiu ĉi mesaĝo.
7
Agenda / Agendo / Oostende : Prelego de Alexandr Melnikov (Rusio)
« Lasta afiŝo de Marc Cuffez je 08 septembro 2019, 15:45:19 ptm »
Li prelegos je la 17a horo en OC De Boeie, Kerkstraat 35, Oostende
8
Agenda / Agendo / Torpedo klerigprogramo en Herzberg 1-6 oktobro 2019
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 05 septembro 2019, 21:09:46 ptm »

Organizantoj: Asocio de Germana Esperanto-Instruistoj (AGEI) & GEA - Filio por Kulturo kaj Klerigado, Esperanto-Centro Herzberg

Temo: Prospektivaj vojoj al la esperantrilata klerigado

Alveno: 01.10.2019 (mardo) ekz. por eksterlandaj partoprenantoj aŭ

ekz. 03.10.2019 (ĵaŭdo, ŝtata festotago)

01.10.19 (ma) 16:30 h Esperanto-Klubo (LEB) en Esperanto-Centro Herzberg (ICH)

02.10.19 (me) Kontaktvizitoj ĉe la universitato Göttingen, ekz. ĉe gravaj bibliotekoj kaj hungara katedro (kun elstara fakbiblioteko)

03.10.19 (ĵaŭdo) 10h Dumtage vizitoj de „niaj bibliotekoj kaj arkivejoj“ en la urba biblioteko, arkivo en la malnova urbodomo, kromarkivo en Herzberg-Sieber, Centra Biblioteko en ICH

15h Vizito de la Muzeo en la Welf-Kastelo kun la aktuala Esperanto-fakekspozicio (14)

04.10.19 (ve)  9:30 h Arkivoj, Bibliotekoj kaj Muzeoj ril. al Esperanto (Peter Zilvar)

11:00 h La diversaj kolektaĵoj en ICH kun aparta prezentado de speciala libroangulo kun unikaj didaktikaj kaj metodikaj lernhepiloj (Zsófia Kóródy), 12:30 h – 14:00 h Tagmeza paŭzo

14:00 h Enkonduko al Esperanto-Lingvistiko (Prof-ino Ilona Koutny), 15:30 Kafopaŭzo

16:00 h Fakaj demandoj, respondoj, konsiloj                  18:30 h Komunaj vespermanĝoj

05.10.19 (sa) 9:30 h Niaj abundaj arkivaj kaj bibliotekaj materialoj laŭ specioj kaj temoj, ekz. por diverstipaj esplor- kaj klerigceloj. Kiaj estontaj plibonigoj kaj rimedoj? Kun diskutoj, sugestoj, ktp. (Zsófia Kóródy + Peter Zilvar)

11:00 h 2019:Jaro de la Indiĝenaj lingvoj:Kiuj minoritataj kulturoj kaj lingvoj estas agnoskitaj?

12:00 h Amaskomunikiloj kaj nuntempa p.r. en kaj pri la sorabaj lingvoj (Martin Ptasinski)

12:30 h Komuna tagmezopaŭzo           

14:00 h Daŭrigo de interlingvistika fakprelego far prof-ino Ilona Koutny, 15:30 h Kafopaŭzo

17:00 h Uzado de beletraj tekstoj en progresigaj kursoj – per la ekzemploj de la 5a kaj 6a periodoj de esperanta literaturo (D-ino Anina Stecay)

18:30 h Koĥum – Speciala interlingvistika fenomeno el nia regiono (Peter Zilvar)

19:00 h Komunaj vespermanĝoj

06.10.19 (di)  9:30 h Komunaj diskutoj pri noveloj, gvido far d-ino Anina Stecay

11:00 h Vizitoj de niaj arkivoj kaj kromarkivejoj; 13 h Tagmanĝa paŭzo

14:00 h Ebleco viziti nian kromarkivejon en Herzberg-Sieber


Germana Esperanto-Centro/Interkultura Centro Herzberg
D-37412 Herzberg/Harz - la Esperanto-urbo
Grubenhagenstr. 6, Tel: +49/(0)5521-5983
Urbo Herzberg http://www.herzberg.de http://esperanto-urbo.de esperanto-zentrum@web.de

9
Agenda / Agendo / Re: 86a Itala Kongreso de Esperanto en Trieste
« Lasta afiŝo de Roland Rotsaert je 04 septembro 2019, 10:54:37 atm »
Mallonga raporto pri la Itala Kongreso de Esperanto (Itala Esperanto-Federacio - <fei@esperanto.it>)
 
 Kiel en ĉiuj aliaj okazoj, ankaŭ nun restas ioma maldolĉo kaj sopiro
 po la impresoj kaj emocioj ĵus travivitaj. Antaŭ nelonge finiĝis en
 Triesto la itala Esperanto-kongreso de 2019. La 258 partoprenintoj
 venis el ĉiuj kontinentoj krom Aŭstralio kaj Ocenaio. Ili renkontiĝis
 en la ĉefurbo de la itala landoparto Friuli Venezia-Giulia, por
 ankoraŭfoje ĝui la italan gastemecon, la belaĵojn historiajn-artajn
 kaj naturajn de nia lando kaj la varman akcepton de italaj
 esperantistoj.
 Malproksimaj de la daŭra kaj intensa trafiko de la marbordo trieta, ni
 eniris pacan oazon en la vastaj kaj festaj salonoj de la hotelo
 “Savoia Excelsior Palace”, , kiu gastigis dum unu semajno nian
 iniciaton.
 Dimanĉe la 25-an de aŭgusto la kongreso esti oficiale inaŭgurita per
 filmita mesaĝo sendita de la membro de la nun finiĝanta Eŭropa
 Komisiono, la litova Vytenis Povilas Andriukaitis. Lia parolado en
 Esperanto temis ĉefe pri la lingvaj defioj, kiujn Eŭropo renkontos en
 la estonta tempo.
 La sekvaj tagoj proponis tre riĉan programon. Krom la kutimaj
 Esperanto-kursoj por komencantoj kaj
 progresantoj, okazis seminario dediĉita al la problemoj de disvastigo
 de Esperanto en Eŭropo gvidita de la estraro de Eŭropa Esperanto-Unio
 kaj alia pri la personeco de Leonardo da Vinci, en la kadro de la
 festado de la 500-a datreveno de lia morto (1519). Pluraj kontribuoj
 rerigardis la produktadon de ĉi tiu renesanca geniulo laŭ ŝanĝiĝanta
 perspektivo ĝuste por evidentigi la tutan riĉon kaj la malsimplecon de
 liaj pensoj, agadoj kaj atingitaj rezultoj en tiom da kampoj de la
 homa scio.
 Okazis ankaŭ multnombraj prelegoj pri temoj centraj en la
 Esperanto-komunumo kiel la rilato inter la gepatra lingvo kaj duaj
 lingvoj kaj la delikata demando pri lingvo-demokratio.
 En la programo, krome, estis libro-prezentado kaj disko-prezetado pri
 ĵus aperintaj verkoj, ekspozicio de aĉeteblaj libroj por lego-ŝatantoj
 kaj ekskursoj duontagaj aŭ tuttagaj al la plej fascinaj lokoj de tiu
 lando-parto. Male dum la vesperoj oni ĉeestis koncertojn kaj
 teatraĵojn foje en tre sugestoplenaj lokoj kiel la kastelo de Triesto
 sur la pinto de monto apud la katedralo.
 Do, ankaŭ ĉi-jare italaj kaj neitalaj esperantistoj havis la eblecon
 partopreni spertojn tre pozitivajn kaj pensojn pri la problemoj kaj la
 perspektivoj, kiuj ĉirkaŭas ilian komunumon, disiĝintan en la tuta
 mondo sed unuiĝinta pro komuna lingvo kaj pro la valoroj de amikeco,
 solidareco kaj respekto por aliaj, je kiuj konformiĝis ilia tuta
 historio jam pli ol centjara.
10
Valere venos paroli en nia klubo pri varbado de junuloj.
Ni ege esperas lerni ion de li ĉar ankaŭ ni volas varbi junulojn por nia klubo.
Paĝoj: [1] 2 3 ... 10